Selecteer uw regio

Meer informatie

Doos met sticker

Beschikbare CV installateurs in regio Drechtsteden

Werkendamse Verwarmings Centrale

Werkendamse Verwarmings Centrale Adres:
Werkendamse Verwarmings Centrale
Ir. Blankenstraat 6
4251 NR Werkendam

Tel. 0183 - 502755
Fax. 0183 - 504861

Website. www.wvc.nl
Email. info@wvi.nl

Beschrijving:
Al vele jaren werken de Werkendamse Verwarmings Centrale en de Werkendamse Verwarmings Industrie samen. Een combinatie die relaties naast een optimaal woon- en werkklimaat belangrijke meerwaarden biedt. Dankzij de ruim 40-jarige ervaring en de up-to-date kennis van beide partners op het gebied van de klimaatbeheersing kan flexibel en alert worden ingespeeld op al uw specifieke wensen.

Centrale Verwarming
Het doel van een centrale verwarmingsinstallatie is om: het onder alle omstandigheden, binnen een redelijke tijd, een behaaglijk binnenklimaat te bereiken en te handhaven. Het creëren van een toestand waarin de mens tevreden is over zijn thermische omgeving en daarbij geen voorkeur heeft voor een warmere of koudere omgeving. Een andere doelstelling kan zijn het vorstvrij houden van een bepaalde ruimte.

Normen
Om de doelstellingen te bereiken zijn normen vastgelegd waaraan centrale verwarmingsinstallaties moeten voldoen. Twee belangrijke normen hiervoor zijn:
- NEN 5066 warmteverliesberekening voor gebouwen (1992);
- ISSO-publicatie 4 bepaling van het benodigde vermogen van centrale verwarmingsinstallaties (1992).

Ontwerp
Voor het ontwerpen van een verwarmingsinstallatie moet aan de hand van de normen bepaald worden hoeveel vermogen in een vertrek geïnstalleerd moet worden. De berekening van dit vermogen wordt ook warmteverliesberekening of transmissieberekening genoemd. Nadat per vertrek het te installeren vermogen is bepaald, kan aan de hand hiervan het ketelvermogen worden vastgesteld.

Systemen
In woningen in Nederland worden veelal de navolgende systemen toegepast;
- radiatoren verwarming;
- convectoren verwarming;
- vloerverwarming;
- luchtverwarming.

Radiatoren geven hun warmte af door straling en convectie (luchtstroming). Convectoren geven hun warmte af door nagenoeg geen straling, maar uitsluitend convectie. Bij vloerverwarming wordt de vloer verwarmd om de warmte af te geven aan het vertrek. Bij luchtverwarming wordt in een unit lucht opgewarmd, die middels een ventilator en een kanalensysteem de warme lucht naar de vertrekken transporteert.

Installatie
De Werkendamse Verwarmings Industrie (WVI), kan u door de meer dan 40 jaar ervaring en kwaliteitszorg van dienst zijn, in het gehele traject van ontwerp tot uitvoering van een centrale verwarmingsinstallatie.

Om de kwaliteit naar u te waarborgen zijn uitgangspunten, van ontwerp tot oplevering, vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Deze uitgangspunten voldoen aan de volgende normen:
- NEN-EN-ISO 9001 (procesbeheersing);
- VCA* (veiligheid);
- KOMO BRL 6001 (vakbekwaamheid);
- SCIOS (certificatieregeling stookinstallaties, ook meer dan 130 kWatt).


Onderhoud & Service
Gasapparatuur, zoals uw c.v.-ketel en/of warmwatertoestel, dient regelmatig gecontroleerd te worden op veiligheid, vervuiling en goede werking. Dit voorkomt veelal onverwachte storingen aan uw kostbare apparatuur, maar ook onnodige slijtage. Slijtage of vervuiling kan tot gevolg hebben, dat het verbrandingsproces in het toestel niet juist verloopt en zal een hoger energieverbruik tot gevolg hebben. Dit is schadelijk voor uw portemonnee en het milieu.

Nog belangrijker is dat de veiligheid van het toestel te allen tijde is gewaarborgd. Geen of slecht onderhoud kan tot levensgevaarlijke situaties leiden, nog altijd sterven er gemiddeld 5 mensen per jaar ten gevolge van koolmonoxidevergiftiging en moeten er ongeveer 35 mensen in het ziekenhuis opgenomen worden. Hoewel alle gastoestellen zijn voorzien van verschillende soorten beveiligingen, moeten deze beveiligingen wel periodiek op de juiste werking worden gecontroleerd.

Verder worden bij regelmatige controle eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd en wordt voorkomen dat u niet in een koud huis zit, of letterlijk onder een koude douche komt te staan. Ook hier is voorkomen beter dan genezen.

Kies een onderhoudscontract dat bij u past.
De Werkendamse Verwarmings Centrale (WVC) laat u niet in de kou zitten. Met een goed onderhoudscontract of onderhouds-/storingencontract kunt u een storing aan uw apparatuur in hoge mate voorkomen. Mocht onverhoopt toch een storing optreden, dan geeft het afgesloten contract u recht op serviceverlening binnen de contractuele regels, ook buiten kantooruren, zoals ’s avonds en in het weekend.

Plaatsen in de regio Drechtsteden