Selecteer uw regio

Meer informatie

Doos met sticker

Beschikbare CV installateurs in regio Breda

AWS Warmte- en Koeltechniek BV

AWS Warmte- en Koeltechniek BV Adres:
AWS Warmte- en Koeltechniek BV
Mathenessestraat 41
4834 EA Breda

Tel. 076 - 5600330
Fax. 076 - 5600530

Website. www.aws-breda.nl

Beschrijving:
CV-optimalisatie
Bespaar met een simpele ingreep
Heeft u ook een radiator in de badkamer die altijd gloeiend heet wordt, terwijl het beneden in de keuken ijskoud is? Duurt het 's ochtends altijd zo lang voordat de woonkamer op temperatuur is? Dan is het hoog tijd dat u uw CV installatie laat optimaliseren. U bent waarschijnlijk niet de enige, want volgens onderzoek functioneert namelijk 75% van de cv ketels niet optimaal.

Wat is CV optimalisatie?
Het optimaliseren van een installatie is te vergelijken met het afstellen van een auto. Als alles goed op elkaar is afgestemd, rijdt de auto zuinig en comfortabel. Bij een cv installatie is dat net zo. Cv optimalisatie betekent dat naast het verhelpen van geconstateerde gebreken aan de cv, de installatie ook waterzijdig wordt ingeregeld. Goed ingeregeld wil zeggen dat door alle radiatoren voldoende water stroomt, dat op de juiste temperatuur is.

Waarom inregelen?
Het waterzijdig inregelen van een installatie voorkomt dat er onnodig veel water wordt gecirculeerd. Dit water moet allemaal opgewarmd worden en zorgt dus voor een hoger gasverbruik. Waterzijdig inregelen bespaart bovendien op het elektrisch energieverbruik van de pomp in de ketel, die hoeft immers veel minder water te circuleren. In de praktijk zijn de volumestromen in niet ingeregelde installaties 3 of 4 keer zo groot als nodig. Als u verwacht dat dit dan nog wel een positief effect heeft op bijvoorbeeld de opwarmtijd van de installatie komt u helaas ook bedrogen uit. Het teveel aan water zorgt voor een verwaarloosbare extra warmteafgifte.

Wat levert het optimaliseren van uw CV op?
1. Jaarlijks 10% tot 15% besparing op uw gasverbruik.
2. Comfort. De warmte wordt beter verdeeld en alle vertrekken bereiken de gewenste temperatuur
3. Binnen 2 á 3 jaar terugverdiend.
4. Een beter milieu. Door de verminderde CO2–uitstoot draagt u bij aan het tegengaan van het broeikaseffect.

Radiatorthermostaten
Wist u dat u door het gebruik van radiatorthermostaten in plaats van handbediende radiatorafsluiters gemiddeld al zo'n 10% besparing op gasverbruik kan worden gerealiseerd. Handbediende radiatorafsluiters staan in de praktijk volledig open of helemaal dicht. Op het moment dat de ketel warmte aflevert zal het opgewarmde water via de afsluiter door de radiator worden gevoerd en daarbij zijn warmte afgeven. Met radiator thermostaten wordt de hoeveelheid water die door de radiator wordt gevoerd afgestemd op de warmtebehoefte in het vertrek. Zodra de temperatuur in het vertrek de gewenste waarde begint te naderen zal de hoeveelheid water steeds iets meer worden beperkt. Zodat niet onnodig veel water door de radiator heen stroomt.

Het vervangen van uw handbediende kranen levert u nog meer op: de nieuwe kranen kunnen meteen ingeregeld worden zodat uw installatie optimaal werkt. Dit is met de bestaande kranen vaak niet mogelijk.


Service en onderhoud
Redenen om te kiezen voor jaarlijks onderhoud
Veiligheid
Jaarlijks onderhoud verhoogt de brandveiligheid van uw installatie. De brandweer raadt dan ook aan om uw centrale verwarming jaarlijks te laten controleren door een ervaren cv monteur. Daarnaast wordt bij veel brandverzekeringen geëist dat het CV-toestel jaarlijks wordt geïnspecteerd en regelmatig wordt onderhouden.

Verminderde kans op storingen
Bij jaarlijks onderhoud kunnen problemen op tijd worden opgelost en kleine defecten worden gerepareerd voordat deze voor een storing zorgen. Hiermee voorkomt u dat uw verwarming op een onverwacht en ongunstig moment uitvalt.

Voorkomen van hoge reparatiekosten
Door het jaarlijks onderhoud blijft uw installatie langer in een goede staat en zullen onderdelen langer meegaan. Ook kunnen kleine problemen tijdig worden opgelost voordat deze meer schade aan uw installatie veroorzaken. Hierdoor bespaart u dure vervangingen. Defecten kunnen tijdens een onderhoudsbeurt worden opgelost. Hiermee bespaart u voorrijkosten en arbeidsloon dat u zou moeten betalen als u een monteur laat komen bij een storing.

Langere levensduur van uw installatie
Moderne CV-ketels zijn dag en nacht in de weer om u te voorzien van warmte en warm water. Net zoals uw auto is het geen overbodige luxe om deze ieder jaar te laten controleren en waar nodig preventief te onderhouden. Bij jaarlijks onderhoud blijft uw cv of warm water installatie langer in een goede staat en zal deze een langere levensduur hebben. Zo stelt u de aanschaf van een nieuwe, dure cv-ketel, combi-ketel, geiser of boiler uit.

Hoger rendement
Tijdens een onderhoudsbeurt wordt uw installatie optimaal ingesteld. Dit verhoogt het rendement van uw cv-ketel. Hr-ketels kunnen alleen hun hoge rendement halen als deze optimaal zijn ingesteld. Het juist instellen kan een rendementsverhoging van wel 25% of meer opleveren!

Neem met vragen gerust contact met ons op.

Plaatsen in de regio Breda